BATI KARADENİZ GAZI ÖLÇÜM İSTASYONU

İşveren: BOTAŞ Boru Hatları İle Taşıma A.Ş.

Zonguldak ilinde 50 milyon m3/günlük 6 ranlı ölçüm istasyonu ve yardımcı tesisi işleri yapılması

Proje kapsamında aşağıda belirtilen tesislerin yapılması

•             Saha Borulamaları,

•             30” Filtre Grupları,

•             20” Ölçüm Grupları,

•             6” TPAO Branşman Hattı,

•             6” Botaş Kullanım Gazı(Utility) Hattı

•             48” Pig İstasyonu (Atıcı),  

•             Giriş Güvenlik Binası, Kontrol Binası, Su Deposu ve Pompa Binası, Kullanım Gazı (Utility) Binası, Trafo Binası,

•             Ölçüm İstasyonu İçi Betonarme ve Asfalt Yolları, Araç Park Alanları,

•             Su Kuyusu, Foseptik ve Biyolojik Paket Arıtma Sistemi,

•             Esntrüman Konteyneri, Analizör Konteyner

•             İstasyon Enerji Temini ve Trafo, Jeneratör Bölümü,

•             Yangın Hattı Sistemi ve Yangın Pompaları,