Bulgartransgaz EAD`ın Gaz İletim Altyapısının Kuzey (Ana) Doğal Gaz Boru Hattına Paralel Olarak Bulgaristan-Sırp Sınır Etabına Genişletilmesi (A8 + A2)

48" 47km Doğalgaz Boru Hattı A8

3 adet Hat Vanası

507 m Yatay Yönlendirilebilir Sondaj İle Geçiş

100 m Açık Nehir Geçişi

48" 29km Doğalgaz Boru Hattı A2

1 adet Hat Vanası