Gemlik İçme Suyu İsale Hattı

İşveren : DSİ

Toplam :
Çeşitli çaplarda 18.813 metre çelik boru hattı
Çeşitli çaplarda 26.195 metre duktil boru hattı
Çeşitli hacimlerde 13 adet depo