Türk Akım Kara Kısmı 2 Faz 1 Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi

48" 72 500m 

48" pig istasyonu 1 adet

48" vana istasyonu 2 adet